მამოპლასტიკის მთავარი ასპექტები

09:00 – 09:05 გიორგი სულამანიძე - მისალმება 09:05 – 09:55 ალექსეი ბოროვიკოვი - «მიწიერი ცხოვრება სანახევროდ განვვლე და მე აღმოვჩნდი…» 09:55 - 10:05 კითხვები და დისკუსია 10:05 – 10:30   მარლენ სულამანიძე -  მამოპლასტიკის გართულებები. რა შესაძლებლობები გააჩნია ძაფებს? 10:30 - 11:00   გუგა კუზანოვი -  აუგმენტაციური მამოპლასტიკის გართულებები და მათი მკურნალობის გზები. 11:00 – 11:30  კითხვები და დისკუსია 11:30 - 12:00  შესვენება 12:00 – 12:30   გუგა კუზანოვი -  სუბპექტორალური აუგმენტაციის მეთოდი. ჩვენი გამოცდილება 12:30 - 13:00 ალექსეი ბოროვიკოვი - Double bubble, ანიმაციები და სხვა, Dual Plane-ის უპირატესობები 13:00  - 13:30 ალექსეი ბოროვიკოვი - ტრანსაქსილარული მიდგომა 13:30 - 14:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - ALCL-ის საფრთხე.  სებინი „უდანაშაულოა“ 14:00 - 15:00  სადილი 15:00 - 15:30  ალექსეი ბოროვიკოვი - სუბმამარული ღარის ანატომია 15:30 - 16:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - აუგმენტაცია-პეკსია. სხვადასხვა ვერსიები 16:00 - 17:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - სისტემები და ალგორითმები 17:00 – 18:00  Five o’clock სპიკერებთან ერთად. მონაწილეების მიერ წარდგენილი რთული შემთხვევების ანალიზი
07 Jul 2017
Share on: